No ansha! (Mateo 6 :25-34)

Den beibel na e boeki di mateo kapitulo 6, versikulo : 25)…. ta papia tokante ku e ser humano ta mas importante, of ta na prome luga riba bestia, riba palu, riba tur kos ku Dios a krea. Awendia, meskos ku den e tempunan aya, nos ta mira, tin biaha, e personanan tabata preokupa hopi ku loke nan tabata bai bisti, i ku loke nan tabata bai kome of laga di kome. Hesus ta bisando nos ku eigenlijk nos tin nos kos nan tur brua den otro, I e problema aki yama desordu. Un falta di organisashon di nos prioridatnan, I esaki tin komo resultado ku semper lo kai afo, esun prioridat ku e persona ta pensa, ku e kos ey no ta masha nesesario, ku ta Dios. Pues enrealidat, nos ta preokupa ku hopi kos inesesario, lubidando loke si ta konta, loke si ta mas importante, ku ta nos salbashon.    Hesus ta bisa nos na un otro manera  ku nos anshamentu lo no yuda nos ni ku kresementu ni ku bistimentu bunita.Ta pesei mes ku E ta puntra nan den versikulo 26) …. Awor Hesus, a bisa: boso ansha por hasi bo krese 50 cm? Pasobra bo ta ansha, bo por krese un tiki mas dor ku bo ta ansha, si of no?   Ta pesei nos mester kompronde loke Hesus kiermen den  versikulo 28 te ku 30 : 28).... Atrobe Hesus E ta bisando di un otro manera, e loke ku E a bisa mas ariba. Hesus A hasi e pregunta: “lo E no hasi muchu mas pa boso, O hendenan di poko fe?”     Algu ku no por, ta na momentu ku personanan ta preokupa, ku loke ta bai sosode kune, di loke ta tumando luga, di loke e ta mira I e ta tende. Apesar ku nos no por yuda ku e ta sosode rondo di nos, nos lo por kontrola nos aktitud si, dilanti di e situashonnan. Si ta Hesus ta bisa, ku SI, ta posibel ta pasobra tabata I ta posibel. Nos no por ta hende di poko fe Si abo ta mas importante pa Dios pakiko bo ta preokupa? Si Dios ta wak, E ta yuda of protege e bestianan of palunan ku ni bida tin, abo awor ku ta su kreashon,  Pesei Hesus a bisa:” lo E no hasi muchu mas pa boso, O hendenan di poko fe?” Esei ta e puntu di Hesus. Amen. Den versikulo 31 I 32)…. E ta sigi bisa no preokupa;  Un persona un biaha a puntrami: pastor, kon boso ta hasi paga e hur di e luga aki? Mi di kune, mi no sa, ni mi no ke sa, tampoko. Mi deber komo pastor ta pami trese e palabra di Dios dilanti, pa abo kompronde e palabra di Dios I bo pon’e na praktika. Awel e problema of e asuntu di Dios ta di bendishona boso, pa dor di boso ofrendanan I diesmo, e obra di Dios por wordu mantene. Amen. Dikon mi ta menshona esaki, pasobra un di e preokupashon nan di mas grandi ta falta di sen. Loke ta ferfela un hende I spanta su soño ta falta di sen. E preokupashon pa e kompromisonanan I responsabilidatnan, nan ta inmenso, I e preokupashon ku abo tin pa esakinan ta INESESARIO. E persona ta preokupa I ta ansha su kurpa I e ta lubida ku Dios, E sa di su nesesidat. Tin hende, mas ku e ta bin iglesia e no ta konfia den Dios ainda, manera debe ser. Y esaki ta visto na su preokupashon pa e kosnan ku e tin ku hasi. Esaki ta asina grandi, ku e ta preokupa hopi, bira siegu, I no ta wak bon, I ta puntra, ta kon mi ta hasi? E problema ta ku bo ta ansha hinter bo bida. I bo a siña ku bo tin ku biba preokupa. I pasobra bo a wak tur hende preokupa bo tambe ta preokupa. Pero bo tabata sa ku na momentu ku bo a nase, bo a nase sin preokupashon?   Beibel tin hopi ehempel di hendenan ku a biba sin preokupa, pues si, ta posibel, pa por i keda sin preokupa.           • Daniel: Pasobra e no a septa e lei di rei, e a wordu tira den kueba di leon I nada no a pase.      • Sadrak, Medsak I Abednigo,  Nan a nenga di hinka rudia na un dios falsu, I ken ku no hasie lo mester a wordu lansa den fornu di kandela. Ora bo lesa e historia, bo ta wak ku nan a kuminsa kanta, “ku Hesus mi lucha ta, mi ta vense e bataya”.                • Hesus a kana riba laman na momentu ku tabatatin olanan masha grandi I bientu tabata supla fuerte. Pero Hesus(kantando) Pedro, a bisa Hesus: “ Señor si di berdat tabo, lagami bin serka bo” Tanten ku Pedro tabata wak Hesus, e tabata kanando riba laman. Ora Pedro a kuminsa wak e olanan, e bientu, ke e tabata mira I skucha, e a kuminsa sink. I kiko Hesus a bise, ora E a reska”e for di den e awa? Homber di poko fe.  Ta e mesun kos ku Hesus a bisa mas ariba: “ Pakiko bo ta ansha, homber, hende di poko fe?         • Hesus, tin un otro ehempel, kaminda ku E ta drumi den un boto, meimei di un tempestad. E no tabata preokupa mes ku e tempestad ey, pasobra E tabata sa ku nada lo no a pasa kun’E.             Abo ku si a kompronde e importansha di buska Dios, i ta biniendo iglesia, no ansha pa nada Si bo a kompronde e nesesidat di bin  iglesia, awel hasie kompletu, no bira preokupa, i menos pa loke hende bisa of hasi. Den versikulo :33) i :34; 33)….   Amen. Keda trankil, konfia, konfia i stop di ansha. Awor, nos komo hende nos no por yuda, pero ora situashon nan lanta bisa bo mes;. dikon mi mester preokupa, si Dios ta kumi. Di otro un banda mi ta kompronde, ta hinter bo bida bo ta preokupa. Dios ta kubo; pakiko bo ta preokupa?; pakiko bo ta ansha?; pakiko? Beibel ta bisa: Dios nunka a desampara un hustu. Bo ta kere ku abo ta e prome ku E lo hasi’e kune? Awel no ansha anto, biba preokupa, bai drumi trankil. Dios lo guiyabo, Dios lo mustrabo kiko pa bo hasi ora didia habri. Pero drumi trankil, Amen? Si, ta posibel, stop di ansha. Un ehempel si bo ta soltero of soltera: i e añanan ta pasando i ainda bo no a haña un parega, konfia. no ansha. Dios sa ku abo komo wea tin bo tapadera un kaminda ey banda. Konfia, reakshonando na e manera apropia i konfia ku Dios ta bai dunabo bo “principe azul”, i si no ta blou ta berde, a pretu of hel. Amen? KONFIA.       Organisa bo prioridatnan.  Pasobra ta pa motibu ku nos prioridatnan no ta organisa bon, hopi hende su kosnan ta brua den nan bida.  Pone Dios na prome luga. No preokupa, I ansha bo bida ku kosnan ku enrealidat ta inesesario, pasobra Dios konose nos nesesidatnan.
BENEFISIONAN:      lo bo biba trankil, sin miedu, ansha I preokupashon, I Dios lo tuma tur bo asuntunan den su man, paso E sa di bo nesesidatnan. Lo bo ta un hende ku ta kere Dios, I ta biba konfiando Dios I un hende di fe.

Dios bendishonabo
Pastor Willians